Przewóz Gabarytów

Jeśli chcesz przewieźć duże przedmioty, pamiętaj o ładowności 1300 kg oraz kubaturze 16m3